Nederlands 
Koppel van de week 3
Week: 3   Aantal: 410   Gewicht: 94.57   Opbrengst per varken: € 134,92   Opbrengst per kilo: € 1,427   Genetica: Topigs 50 x PIC 408 G   Slachtplaats: Compaxo Zevenaar  
T 0523 676319 Mail ons

Protocol extreme temperaturen

Onder een groot deel burgers en consumenten is te merken dat er onduidelijkheid is over het protocol extreme temperaturen. Dit protocol is opgesteld door Vee&Logistiek Nederland en Samenwerkende VeeTransporteurs (Saveetra) met aanvullende maatregelen voor vervoer van vee tijdens dagen met extreme temperaturen.

 

De maatregelen die zijn opgesteld in dit protocol zijn gericht op het waarborgen van het dierenwelzijn tijdens transport dat in werking treedt vanaf 27 graden Celsius, hierin zijn de volgende voorwaarden opgenomen:

- Transporten zo mogelijk vroeger uitvoeren of uitstellen;

- Voor aanvang transport de geplande routes controleren op filevorming of wegwerkzaamheden;

- Extra aandacht voor staat ventilatoren;

- Zo weinig mogelijk stoppen met vee aan boord en bij noodzakelijke stoppen windluwe plaatsen mijden en in de schaduw parkeren.

 

Dit protocol geldt tot 35 graden Celsius, vanaf deze temperatuur mogen er namelijk geen veetransporten meer worden uitgevoerd. De temperatuur wordt ter plekke vastgesteld op basis van de KNMI app die hierin leidend is. De NVWA zal extra controles op veetransporten uitvoeren en voert geen exportcertificering van levende dieren uit wanneer de buitentemperatuur op moment van vertrek ter plaatse 35 graden Celsius of hoger is.

 
Handelshuis Schuttert, Balkerweg 28, 7731 RZ Ommen     T 0523 676319     F 0523 676440     E info@schuttert.nl
Neem contact op